We are tryting to get download link...

{{error_note}}

{{videojson.title}}

Disclaimer:We are not affiliated with any of the sites mentioned and we also do not host any of their videos and all the rights are reserved to the respective owners. We highly discourage to download copyrighted content.

How to download the video file? What to do if download doesn't happen?

On Mobile: Touch the button and hold until the menu appears, choose 'Download Link'.

On Desktop: Right-click the download button, choose 'Save link as...' or 'Download link as...' option.

Video(recommend)
    • {{entry.format_note}}
    • {{entry.format}}
    • {{entry.ext}}
    • Download
Quality Format Size Download
{{video.format_note}}{{video.format}} {{video.ext}} {{video.filesize/(1024*1024)| numFilter}}MUnknow Download
{{video.format_note}}{{video.format}} {{video.ext}} {{video.filesize/(1024*1024)| numFilter}}MUnknow Download
Unknow Unknow Unknow Download
Video Without Sound
Quality Format Size Download
{{video.format_note}}{{video.format}} {{video.ext}} {{video.filesize/(1024*1024)| numFilter}}MUnknow Download
{{video.format_note}}{{video.format}} {{video.ext}} {{video.filesize/(1024*1024)| numFilter}}MUnknow Download
{{video.format_note}}{{video.format}} {{video.ext}} {{video.filesize/(1024*1024)| numFilter}}MUnknow Download

Zakir Hussain & Rakesh Chaurasia / EtnoKraków / ROZSTAJE Crossroads Festival & Euroradio EBU '15

Zakir Hussain & Rakesh Chaurasia / EtnoKraków / ROZSTAJE Crossroads Festival & Euroradio EBU '15

Zakir Hussain & Rakesh Chaurasia / EtnoKraków / ROZSTAJE Crossroads Festival & Euroradio EBU '15
[English info below] ZAKIR HUSSAIN to jedna z niekwestionowanych legend world music, wirtuoz gry na tabli, artysta koncertujący i nagrywający z największymi sławami, również scen jazzowych. Jego ojcem był słynny muzyk Ustad Alla Rakha. Dzięki ojcu Zakir uczył się gry na instrumentach od najwcześniejszego dzieciństwa. Występował już jako kilkunastolatek. W wieku dziewiętnastu lat po raz pierwszy wyjechał do Stanów Zjednoczonych, koncertując u boku Raviego Shankara. Publiczność pamięta doskonale wybitne płyty Hussaina, z albumem „Making Music” nagranym dla słynnej wytwórni ECM na czele. Krążek ten bywa uznawany za jedną z najwspanialszych muzycznych fuzji Wschodu i Zachodu. Partnerami lidera byli tam John McLaughlin, Jan Garbarek i legendarny Hariprasad Chaurasia – wuj Rakesha, którego usłyszymy w Krakowie. Z Johnem McLaughlinem Hussain współpracował wielokrotnie, m.in. współtworząc świetne nagrania jego grup Shakti i Remember Shakti. Z kolei wspólnie z Billem Laswellem prowadził grupę Tabla Beat Science, gromadzącą wybitnych tablistów i perkusjonistów. Współtworzył też znakomite projekty Planete Drum i Global Drum. Współpracował z największymi – od George’a Harrisona i Vana Morrisona po Pharoaha Sandersa i Charlesa Lloyda. Sam jest dziś żywą legendą muzyki. RAKESH CHAURASIA jest nie tylko bratankiem, ale też jednym z najbardziej utalentowanych uczniów Hariprasada Chaurasii. Gra na bansouri, tradycyjnym hinduskim flecie bambusowym. Ma za sobą współpracę m.in. ze słynnym Talvinem Singhiem. Brał udział w nagraniu kilkudziesięciu albumów. Prowadzi m.in. grupę RAF, czyli Rakesh and Frieds. Koncert odbył się w Sali Audytoryjnej ICE Kraków 8 lipca 2015. Zakir Hussain - tabla, instrumenty perkusyjne Rakesh Chaurasia - bansouri ZAKIR HUSSAIN is undoubtedly one of the greatest legends of world music, virtuoso of the tabla, and artist who tours and records with many other acclaimed musicians, including those form the world of jazz. His father was the famous musician Ustad Alla Rakha. Thanks to his father, Zakir learned to play musical instruments from his youngest days. He started performing as a teenager, and when he was 19 years old, he travelled to the US for the first time, appearing alongside Ravi Shankar. Audiences remember Hussain’s acclaimed albums, especially “Making Music” recorded for the famous ECM label. It is regarded as one of the finest musical fusions of the East and the West. Hussain was accompanied by John McLaughlin, Jan Garbarek and the legendary Hariprasad Chaurasia – uncle of Rakesh, who joins Hussain in Kraków. Hussain has worked with McLaughlin many times, for example when creating recordings with his groups Shakti and Remember Shakti. He also worked alongside Bill Laswell, leading the group Tabla Beat Science bringing together acclaimed tablists and percussionists. He has also co-created the outstanding projects Planete Drum and Global Drum, and worked with some of the greatest musicians of all time, from George Harrison and Van Morrison to Pharoah Sanders and Charles Lloyd. He is a living legend himself. RAKESH CHAURASIA is more than just a nephew of Hariprasad Chaurasia – he is also one of his most talented pupils. He plays the bansouri, a traditional South Asian bamboo flute. He has worked with musicians including Talvin Singh, participated in recording dozens of albums, and he leads the RAF ensemble – Rakesh and Friends. Recorded at ICE Kraków 08.07.2015. Zakir Hussain - tabla, percussion instruments Rakesh Chaurasia - bansouri www.rozstaje.pl / www.etnokrakow.pl www.facebook.com/rozstaje.crossroads.fes­tival.krakow www.facebook.com/etnokrakow

Y2B Youtube Video Downloader is a totally free online service which enables you to online download "Zakir Hussain & Rakesh Chaurasia / EtnoKraków / ROZSTAJE Crossroads Festival & Euroradio EBU '15".This Youtube video downloader allows you to save any videos to your windows / MAC or Mobile Phone from Youtube, Twitter, Facebook, Instagram, Dailymotion, etc.

Step 1: Copy the video link(https://www.youtube.com/watch?v=O2K0ptoYpuc) from your browser.

Step 2: Paste the video URL into the search box of y2b.xyz

Step 3: Click "Start" to start converting video to MP4 online free soon.

How to quickly download YouTube videos?

There are two ways to download YouTube videos using y2b.xyz.

Method 1: Add y2b in your browser's address bar
Add y2b in your browser's address bar to change the video's url from https://www.youtube.com/watch?v=O2K0ptoYpuc to https://www.y2byoutube.com/watch?v=O2K0ptoYpuc.

Method 2: Copy And Paste the video's url
Right click on the video and click 'get video's link' or copy the url in your browser's address bar, then paste it in y2b.xyz and click Download Button. If you can not download video, If you can not download video, please contact us or try again later.

How to download the video file? What to do if download doesn't happen?

On Mobile: Touch the button and hold until the menu appears, choose 'Download Link'.

On Desktop: Right-click the download button, choose 'Save link as...' or 'Download link as...' option.

Note:Y2b.xyz respects the owner's rights and discourages users to use videos for anything that is against the copyright protection terms and conditions. Y2b.xyz suggest you download videos legally in accordance with the related terms and conditions.

Disclaimer:We are not affiliated with any of the sites mentioned and we also do not host any of their videos and all the rights are reserved to the respective owners. We highly discourage to download copyrighted content.